Đề xuất “khai tử” Chứng minh nhân dân từ 1/1/2025?

Dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân (CMND).

Theo dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi) vừa được Bộ Công an đăng tải để lấy ý kiến đóng góp, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Đồng thời, dự thảo Luật cũng chỉ rõ: Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định các thủ tục về đính chính, thay đổi thông tin liên quan đến Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ nêu trên.

Như vậy, với đề xuất này, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng sẽ được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/12/2024, đồng nghĩa với việc CMND bị khai tử từ ngày 1/1/2025.

Thời hạn sử dụng chứng minh nhân dân

Căn cứ theo quy định tại Mục 4 Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân thì thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân như sau:

Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.

Tại khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 quy định, chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, Luật Căn cước công dân 2014 cho phép sử dụng chứng minh nhân dân đã cấp đến khi hết thời hạn quy định (15 năm). Tuy nhiên, dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi đã đề xuất thời điểm chứng minh nhân dân chính thức bị khai tử là ngày 01/01/2025.

Thời hạn sử dụng căn cước công dân

Theo Luật Căn cước công dân 2014 thì thời hạn sử dụng căn cước công dân sẽ được in trực tiếp trên thẻ theo nguyên tắc sau:

– Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo http://toquoc.vn/de-xuat-khai-tu-chung-minh-nhan-dan-tu-1-1-2025-20230116145343735.htm

preloader