Hoạt động thương mại, dịch vụ của Hà Nội đang phục hồi tích cực

2 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP. Hà Nội ước tính đạt 109 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 2.671 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, đầu tháng 2/2022 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng giảm so với tháng trước nhưng tăng so với cùng kỳ. Thời gian này Hà Nội cùng cả nước thực hiện mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn trong trạng thái bình thường mới đã tạo đà tích cực cho sự phục hồi ngành thương mại, dịch vụ.

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tại siêu thị Winmart

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tại siêu thị Winmart

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2022 ước tính đạt 51 nghìn tỷ đồng, giảm 12,2% so với tháng trước nhưng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, giảm 15,8% và tăng 7,5%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 41,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 465 tỷ đồng, tăng 7,4% và tăng 15,1%; doanh thu dịch vụ khác đạt 12,1 nghìn tỷ đồng, giảm 6,5% và tăng 11,6%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 109 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 73,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,2% tổng mức và tăng 10,9%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 9% tổng mức và tăng 15,3%. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 898 tỷ đồng, chiếm 0,8% và tăng 3,5%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 25 nghìn tỷ đồng, chiếm 23% và tăng 5,5%.

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2022 ước tính đạt 1.318 triệu USD, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2021, Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 2.671 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 1.413 triệu USD, tăng 33,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.258 triệu USD, tăng 27,7%.

Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung thành phố năm 2022.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phù hợp với hoàn cảnh mới,…

Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2022 trên địa bàn thành phố tăng 5% so với thực hiện năm 2021, thành phố sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất có khả năng thích ứng tốt nhất trong hoàn cảnh mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn; tiếp tục thực hiện kết nối cung – cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh, xuất khẩu.

Theo https://congthuong.vn/hoat-dong-thuong-mai-dich-vu-cua-ha-noi-dang-phuc-hoi-tich-cuc-172630.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

preloader