Ba vấn đề ‘khó nhưng có thể gỡ’ trong ngành F&B nhờ tự động hóa thế hệ tiếp theo

“Thời gian chết” khi máy móc ngưng hoạt động, chất lượng sản phẩm toàn chuỗi cung ứng, giảm phát thải carbon là 3 vấn đề của ngành F&B, song có thể xoay chuyển bằng tự động hóa thế hệ mới.

preloader