Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp, đưa nghị quyết lan tỏa, tạo nên những chuyển biến tích cực trong kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, mang lại lợi ích cho người dân, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương.

Ngay sau khi Nghị quyết 09 được ban hành, tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến 177 điểm cầu cấp xã; thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử, đề án triển khai mô hình thành phố thông minh, hiện đại hóa nền hành chính… HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 124/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời, hằng tháng UBND tỉnh cũng nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra.

Xác định nhân lực là yếu tố then chốt trong chuyển đổi số, tỉnh đã hoàn thành khảo sát thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Đồng thời, phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho hơn 31.000 CBCCVC. Các sở, ngành và địa phương đã tổ chức lớp tập huấn về xử lý những vấn đề trên hệ thống chính quyền điện tử, ký số văn bản điện tử, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đào tạo chuyên sâu cho CBCCVC phụ trách công nghiệp thông tin; tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng toàn tỉnh…

CBCC Sở GT-VT học tập về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến One Touch.

CBCC Sở GT-VT học tập về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến One Touch.

Nhằm phát triển hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, Quảng Ninh đã tập trung triển khai các dự án như: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai; số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ hộ tịch cũ tại địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng… Toàn tỉnh đã cung cấp 1.240/1.591 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 78%). Đồng thời, kết nối chính thức 5 cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh, dân cư, cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến… và thử nghiệm 7 cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, quản lý danh mục điện tử dùng chung. Từ tháng 5/2022, Quảng Ninh là một trong 3 tỉnh, thành đầu tiên hoàn thành việc kết nối hệ thống chính quyền điện tử tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ.

Thời gian qua, tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng chữ ký số, ký kết biên bản hợp tác với đơn vị cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân và doanh nghiệp với nhiều chính sách ưu đãi; tích hợp giải pháp số Smart-CA của Viettel vào cổng dịch vụ công, cấp chữ ký số miễn phí cho công dân 2 phường Hải Hòa và Trần Phú (TP Móng Cái).

Cán bộ Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh hướng dẫn hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt.

Cán bộ Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh hướng dẫn hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhằm phát triển kinh tế số, tỉnh đã đưa 187 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên lên sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 2,46 triệu tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt… Đến nay, 100% bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm hành chính công, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục dùng nghề nghiệp đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; 65,77% số tiền phí dịch vụ hành chính công cấp tỉnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, các đơn vị viễn thông đã phối hợp với địa phương đầu tư thêm 54 trạm BTS phủ lõm sóng di động cho 66 thôn, đồng thời, xây dựng hạ tầng Internet cáp quang cung cấp dịch vụ đến 97/113 thôn, bản, 16 thôn còn lại sẽ được phủ lõm trong quý I/2023.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Viettel Quảng Ninh nghiên cứu, khảo sát, triển khai lắp đặt 1 trạm BTS tại khu vực làng chài Cửa Vạn, nhằm phục vụ thông tin liên lạc trên vịnh Hạ Long.

Việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng được xác định là trụ cột thúc đẩy chuyển đổi số. Do đó, tỉnh đã kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho 23 hệ thống, tích cực tham gia diễn tập trực tuyến ứng cứu sự cố… Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, tỉnh sẽ tiến hành rà soát lỗ hổng bảo mật của hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, ban hành văn bản cảnh báo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị rà soát, ngăn chặn, vá lỗ hổng bảo mật, qua đó góp phần chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, an toàn.

Theo http://baoquangninh.com.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-toan-dien-3226853.html

preloader